Brněnský TESCAN investoval do 3Dim Laboratory s.r.o.

Společnost 3Dim Laboratory se po vstupu strategického partnera TESCAN ORSAY HOLDING na podzim roku 2017 rozdělila na dvě společnosti:

TESCAN 3DIM, s.r.o.

Tým TESCAN 3DIM vývíjí zakázkový software pro analýzu 3D obrazových dat. Tvoříme řešení pro vizualizaci 3D dat, rozpoznávání obrazu pomocí metod hlubokého učení, ale vyvíjíme i algoritmy pro 3D modelování.

Ve spolupráci s předním výrobcem implantátů vyvíjíme software pro plánování dentálních implantátů a od vstupu TESCAN se intenzivně věnujeme také 3D software pro analýzu dat z elektronové mikroskopie.

TESCAN Medical, s.r.o.

TESCAN Medical se specializuje na výrobu, vývoj a inovace zdravotnických prostředků pro individuální ošetření pacientů. Její produkty nacházejí největší uplatnění v neurochirurgii, maxilofaciální chirurgii, onkologii, traumatologii, ortopedii atd.

TESCAN Medical realizuje špičková pro individuální ošetření pacienta: rychlé plánování operací, flexibilní podpora přesného provedení operací a implantáty na míru. Její produkty a služby přináší snížení rizik, nákladů i času stráveného na operačním sále. Poskytuje tak kvalitní individuální služby lékařům i pacientům, aby operace proběhla co nejrychleji a bez komplikací, s maximálním estetickým a funkčním výsledkem.