2017.1.12
3DimViewer 3.1.1
Nová verze našeho DICOM prohlížeče a lepší nástroje pro segmentaci medicínských dat!
Produkty a služby > BoneForm

Systém BoneForm

BoneForm je unikátní zakázkový zdravotnický prostředek pro korekci lebečních defektů, který slouží k přesnému tvarování náhrady lebeční kosti z metylmetakrylátové pryskyřice. Skládá se ze dvoudílné tvarovací formy vyrobené pacientovi na míru z vysocemolekulárního polyetylenu (HMW-PE). Podkladem pro geometrickou konstrukci formy jsou data získaná pomocí diagnostického CT vyšetření pacienta.

Systém BoneForm

Výhody systému BoneForm

Nižší zátěž pacienta - tvarování a vytvrzování náhrady lebeční kosti probíhá pouze v přiložené tvarovací formě. Pacient není vystaven tepelné ani chemické zátěži při polymeraci pryskyřice. Při vlastní implantaci pacient přichází do styku s hotovou a plně vytvrzenou náhradou lebeční kosti.

Zkrácení operačního zákroku - příprava náhrady lebeční kosti probíhá ve sterilních podmínkách na operačním sále před operací nebo během přípravy pacienta na implantaci. Vlastní operace je zkrácena o čas namíchání, tvarování a vytvrzení kostní náhrady z metylmetakrylátové pryskyřice.

Individuální implantát na míru - výsledná náhrada lebeční kosti odpovídá individuálním potřebám příslušného pacienta. Náhrada geometricky doplňuje chybějící část v kontextu celé lebky.

Okraje náhrady přesně navazují na okraje defektu a v celé ploše náhrady je dodržena optimální tloušťka. Celková přesnost náhrady se pohybuje v rozmezí až ± 1 mm, dle rozlišení vstupního diagnostického CT vyšetření.

Jak probíha příprava formy?

 1. Diagnostické CT vyšetření pacienta.
 2. Počítačový 3D model skeletu.
 3. 3D rekonstrukce defektu.
 4. Konstrukce a výroba formy.

Diagnostické CT vyšetření

 • Tloušťka řezů alespoň 1 mm.
 • Matrix řezu alespoň 512.
 • Bez náklonu gantry, tilt = 0°.
 • Kostní rekonstrukční okénko.
 • Snaha vyhnout se větším kovovým předmětům v oblasti vyšetření pro minimalizaci artefaktů.
 • Export dat CT vyšetření ve formátu DICOM.

Počítačový 3D model skeletu

 • Segmentace tkání.
 • Tvorba počítačového modelu.
 • Přesnost ~ tloušťka řezu.
3D model 3D model

3D rekonstrukce defektu

 • Tvarování "záplaty" (implantátu) kraniálního defektu.
 • Využití symetrie nebo apriorních anatomických dat a modelů.
3D rekonstrukce 3D rekonstrukce

Konstrukce a výroba formy

 • Na základě 3D rekonstrukce defektu je připravena forma.
 • Materiál vysocemolekulární polyetylen (HMW-PE).
 • Přesnost výroby ~ 0.1mm.
Forma implantátu

Operace

 • Forma umožňuje vytvarovat implantát z plastických materiálů (doporučujeme metylmetakrylátovou pryskyřici Cranioplastic® firmy Codman Johnson & Johnson). Přesný objem výsledné náhrady je uveden na spodní straně formy.
 • Tvarování implantátu probíha na operačním sále před vlastní operací.
 • Vlastní operace tak může být zkrácena, o čas namíchání, tvarování a vytvrzení kostní náhrady.
 • Pacient není vystaven tepelné zátěži při polymeraci pryskyřice, ani chemickému působení jejích složek před a v průběhu polymerace.
 • Výsledná náhrada lebeční kosti odpovídá individuálním potřebám příslušného pacienta.
Výsledný implantát

Obchodní podmínky

Varianty systému BoneForm

Kód Velikost Poloha

CF XXX SL

Malé, objem náhrady do 60 cm3

Laterální, na straně lebky (shora, zezadu), neporušuje symetrii, nezasahuje do nadočnicových a zygomatických oblouků

CF XXX BL

Velké, objem náhrady nad 60 cm3

CF XXX SF

Malé, objem náhrady do 60 cm3

Frontální, na čelní straně lebky, významné porušování symetrie, zasahuje do nadočnicových a zygomatických oblouků

CF XXX BF

Velké, objem náhrady nad 60 cm3

Cena a dodání

 • Dodání standardně do 3-4 týdnů.
 • V akutních případech je možné formu dodat do 1 týdne.
 • Cena dle rozsahu a složitosti (varianty viz. níže).
 • Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Dokumenty

Návod k použití a další materiály k systému BoneForm nalezne v sekci Ke stažení.